| PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)

Pendigitalan kampus Universiti Putra Malaysia

Ringkasan Artikel

Bagi memastikan pendigitalan dapat direalisasikan, beberapa program telah disenaraikan dan perlu bekerjasama dengan entiti lain di Universiti Putra Malaysia.

Pelan Pendigitalan UPM 2021-2025 adalah merujuk kepada Pelan Pendigitalan Sektor Awam serta Pelan Pendigitalan Kementerian Pengajian Tinggi serta berdasarkan misi dan visi universiti. Bagi memastikan pendigitalan dapat direalisasikan, beberapa program telah disenaraikan dan perlu bekerjasama dengan entiti lain di Universiti Putra Malaysia.

Program dikategorikan mengikut 5 skop utama iaitu :

  1. Dasar, Polisi dan Garis Panduan
  2. Infrastruktur ICT
  3. Infostruktur ICT
  4. Kampur Pintar
  5. Kesinambungan Perkhidmatan

 

Setiap skop telah disenaraikan program dan sedang dalam proses pelaksanaan. Status semasa pendigitalan di universiti adalah seperti berikut:

 

Disediakan oleh:
Ts. Nor Azlina Zainal Abidin

SXEWBAb~

Hello!