| PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)

Mengenali Dunia Generative AI

Ringkasan Artikel

Generative AI merupakan ciptaan yang membolehkan komputer menghasilkan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya, termasuk imej, muzik, teks, dan banyak lagi. Ia menggabungkan konsep-konsep dari pembelajaran mesin, rangkaian neural, dan algoritma pencarian untuk mencipta sesuatu yang baru dan asli. Bagaimana Generative AI Berfungsi? Generative AI beroperasi dengan menggunakan model-model pembelajaran mesin yang kompleks, terutamanya rangkaian neural berstruktur dalam bentuk seperti "generative adversarial networks" (GANs) atau "transformers". GANs terdiri daripada dua rangkaian neural, generator dan diskriminator, yang bertanding satu sama lain untuk mencipta dan mengenal pasti data palsu dari data sebenar. Sementara itu, transformers, seperti yang digunakan dalam GPT (Generative Pre-trained Transformer) models, menggunakan perbualan sebagai input untuk menghasilkan teks yang berkualiti.

Mengenali Dunia Generative AI

Dalam dunia yang semakin dipengarahui dengan kemajuan teknologi, terdapat bidang yang semakin menarik minat - Generative AI. Generative AI merupakan ciptaan yang membolehkan komputer menghasilkan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya, termasuk imej, muzik, teks, dan banyak lagi. Ia menggabungkan konsep-konsep dari pembelajaran mesin, rangkaian neural, dan algoritma pencarian untuk mencipta sesuatu yang baru dan asli.

Bagaimana Generative AI Berfungsi?

Generative AI beroperasi dengan menggunakan model-model pembelajaran mesin yang kompleks, terutamanya rangkaian neural berstruktur dalam bentuk seperti "generative adversarial networks" (GANs) atau "transformers". GANs terdiri daripada dua rangkaian neural, generator dan diskriminator, yang bertanding satu sama lain untuk mencipta dan mengenal pasti data palsu dari data sebenar. Sementara itu, transformers, seperti yang digunakan dalam GPT (Generative Pre-trained Transformer) models, menggunakan perbualan sebagai input untuk menghasilkan teks yang berkualiti.

Aplikasi Generative AI

Generative AI mempunyai pelbagai aplikasi yang menarik dalam pelbagai industri:

  1. Kesenian dan Kreativiti: Dalam seni digital, ia digunakan untuk mencipta imej dan muzik yang unik, memperkayakan portfolio seniman dengan hasil-hasil yang berinspirasi.

  2. Perekaan dan Pereka Grafik: Dalam industri permainan video dan filem animasi, Generative AI membantu dalam pembangunan alam semula jadi yang realistik dan kesan-kesan visual yang menakjubkan.

  3. Kecerdasan Peribadi: Dalam asisten peribadi dan chatbots, Generative AI membolehkan respon yang lebih manusiawi dan berterusan, menyokong interaksi yang lebih semula jadi.

  4. Penyelidikan Sains: Dalam bidang sains, Generative AI digunakan untuk meramalkan struktur molekul baru dalam kimia, membantu dalam pencarian dadah dan bahan baru.

  5. Kreativiti dalam Penulisan: Dalam penulisan dan kandungan digital, aplikasi seperti GPT-3 membolehkan penulis untuk menghasilkan teks yang berkualiti dan kreatif, membantu dalam penulisan artikel, rencana, dan banyak lagi.

Cabaran dan Isu

Walaupun Generative AI membawa manfaat yang besar, ia juga mencetuskan beberapa cabaran dan isu etika:

  1. Keaslian dan Hakcipta: Bagaimana menangani karya-karya yang dihasilkan oleh AI dari segi hakcipta dan pemilikan intelektual?

  2. Manipulasi dan Penipuan: Adakah kemungkinan penyalahgunaan Generative AI untuk memalsukan maklumat atau imej?

  3. Batasan Kesedaran: Adakah risiko Generative AI menjadi terlalu "pintar" dan mampu menghasilkan kandungan yang menyesatkan atau merbahaya?

  4. Diskriminasi dan Bias: Bagaimana mengelakkan bias yang tersirat dalam data latihan daripada meresap ke dalam hasil-hasil yang dihasilkan oleh Generative AI?

 Kesimpulan

Generative AI membuka pintu kepada kemungkinan-kemungkinan baru dalam kreativiti mesin dan aplikasi praktikal yang meluas. Dengan setiap langkah maju dalam teknologi ini, kita perlu mengambil kira implikasi etika dan sosialnya serta memastikan bahawa penggunaannya memberi manfaat kepada masyarakat secara keseluruhannya. Dengan terus menjelajahi dan memahami potensi serta cabarannya, Generative AI berpotensi untuk mengubah landskap kreativiti dan inovasi pada masa hadapan.

Disediakan oleh:
Ts. Mohd Rizal Khanafie 

SXFWIA7~

Hello!