| PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)

Pelaksanaan pendekatan Hibrid dalam Pembelajaran dan Pengajaran di Universiti Putra Malaysia (UPM)

Ringkasan Artikel

Pelaksanaan pendekatan hibrid dalam pembelajaran dan pengajaran merujuk kepada gabungan antara penggunaan teknologi digital dan interaksi secara langsung di dalam bilik darjah. Pendekatan ini menggabungkan elemen pembelajaran dalam talian (online) dan pembelajaran bersemuka (face-to-face) untuk memberi pelajar pengalaman pembelajaran yang holistik dan menyeluruh.

Pelaksanaan pendekatan hibrid dalam pembelajaran dan pengajaran merujuk kepada gabungan antara penggunaan teknologi digital dan interaksi secara langsung di dalam bilik darjah. Pendekatan ini menggabungkan elemen pembelajaran dalam talian (online) dan pembelajaran bersemuka (face-to-face) untuk memberi pelajar pengalaman pembelajaran yang holistik dan menyeluruh.

 

Berikut adalah beberapa elemen yang penting dalam pelaksanaan pendekatan hibrid dalam pembelajaran dan pengajaran di universiti:

  1. Penggunaan Teknologi Digital: Dalam pendekatan hibrid, teknologi digital memainkan peranan penting dalam menyampaikan bahan pengajaran dan pembelajaran. Ini boleh termasuk penggunaan platform pembelajaran dalam talian seperti PutraBlast, Google Classroom, atau sistem pengurusan pembelajaran lain. Pensyarah boleh memuat naik bahan pembelajaran seperti video, perisian latihan, atau bahan bacaan untuk pelajar akses dari mana-mana sahaja.
  1. Interaksi Bersemuka: Walaupun sebahagian besar pembelajaran berlaku dalam talian, pendekatan hibrid menggalakkan interaksi bersemuka di bilik kuliah. Ini memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi dengan pensyarah dan rakan sekelas secara langsung, yang dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi mereka dalam pembelajaran.
  1. Pembelajaran Kolaboratif: Melalui penggunaan teknologi, pelajar dapat bekerjasama secara dalam talian dalam projek, tugasan, atau aktiviti berkumpulan. Ini membolehkan mereka untuk berkongsi idea dan memperluas pemahaman mereka melalui kerjasama dengan rakan sekelas walaupun tidak berada di tempat yang sama.
  1. Penilaian Berasaskan Teknologi: Pendekatan hibrid membolehkan penggunaan penilaian dalam talian untuk menilai prestasi pelajar. Ini boleh termasuk ujian dalam talian, tugasan elektronik, atau penilaian formatif melalui platform pembelajaran dalam talian. Penilaian ini boleh memberi maklum balas secara segera kepada pelajar dan pensyarah untuk memperbaiki prestasi pembelajaran mereka.
  1. Fleksibiliti dan Aksesibiliti: Pendekatan hibrid membolehkan fleksibiliti dalam pembelajaran di mana pelajar dapat mengakses bahan pembelajaran dari mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa. Ini memudahkan pelajar yang mempunyai komitmen luar bilik kuliah seperti pekerjaan sambilan atau tanggungjawab keluarga.
  1. Keselamatan dan Kesihatan: Dalam konteks pandemik atau situasi yang memerlukan penjarakan sosial, pendekatan hibrid dapat membantu mengekalkan keselamatan dan kesihatan pelajar dan pensyarah dengan meminimumkan interaksi bersemuka yang berlebihan sambil memastikan terus ada akses kepada pendidikan berkualiti.

 

Kelas pintar yang dikenali (Putra Smart Classroom) di Universiti Putra Malaysia (UPM) merupakan sebahagian daripada inisiatif pendekatan hibrid universiti untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran pelajar dengan menggunakan teknologi moden. Ciri-ciri kelas pintar ini dirancang untuk mencipta persekitaran pembelajaran yang dinamik, interaktif, dan berpusatkan teknologi, yang mana memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih efektif dan memenuhi keperluan pelajar dalam era digital ini.

 

Secara keseluruhan pembelajaran hibrid menggabungkan teknologi digital dengan interaksi bersemuka untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang holistik melalui platform dalam talian dan sesi kelas bersemuka, pelajar dapat mengakses bahan pembelajaran dari mana-mana sahaja, berinteraksi dengan rakan sekelas dan pensyarah, serta mengambil alih kawalan ke atas pembelajaran mereka sendiri, yang meningkatkan fleksibiliti dan aksesibiliti pembelajaran di universiti.

SXFWHAb~

Hello!