| PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)

Garis Panduan Keselamatan Persidangan Video

Ringkasan Artikel

Kemudahan perkhidmatan Persidangan Video (Video Conferencing) telah digunakan dengan sangat meluas.

Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang telah dilaksanakan dari 18 Mac 2020 sehingga 28 April 2020, kemudahan perkhdimatan Persidangan Video (Video Conferencing) telah digunakan dengan sangat meluas. Bagi memastikan keselamatan dan integriti maklumat UPM dan pengguna terpelihara, pihak Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) telah menyediakan Garis Panduan amalan terbaik bagi menjamin keselamatan penggunaan Persidangan Video untuk rujukan semua warga UPM.

Berikut merupakan Garis Panduan Keselamatan Persidangan Video UPM tersebut.

SXCbJAn:09:39:39

Hello!