| PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)

API

Ringkasan Artikel

API

API, atau Antara Muka Pengaturcaraan Aplikasi, adalah satu set definisi dan protokol yang membolehkan dua komponen perisian berkomunikasi sesama sendiri. Ia membolehkan interaksi tanpa gangguan antara sistem perisian yang berbeza dengan menetapkan peraturan mengenai bagaimana permintaan dan respon perlu di struktur dan dipertukarkan.

Dalam konteks API, "Aplikasi" merujuk kepada sebarang perisian yang berfungsi khusus, dan "Antara Muka" boleh difikirkan sebagai satu perjanjian perkhidmatan antara dua aplikasi. Perjanjian ini menentukan cara-cara dan kaedah komunikasi, merincikan bagaimana permintaan perlu diformatkan dan bagaimana respon akan di struktur.

API berfungsi dalam senario senibina klien-pelayan. Aplikasi yang memulakan permintaan dirujuk sebagai klien, manakala aplikasi yang memberi respons dengan maklumat yang diperlukan adalah pelayan. Sebagai contoh, dalam aplikasi cuaca yang mengambil data daripada pangkalan data jabatan cuaca, pangkalan data cuaca bertindak sebagai pelayan, manakala aplikasi mudah alih berfungsi sebagai klien.

Terdapat beberapa jenis API, masing-masing mempunyai pendekatan yang berbeza dalam komunikasi:

  1. API SOAP: API ini menggunakan Protokol Akses Objek Mudah dan melibatkan pertukaran mesej dalam format XML. Ia lebih popular pada zaman dahulu tetapi kurang fleksibel berbanding dengan alternatif moden.

  2. API RPC: RPC merujuk kepada Panggilan Prosedur Jauh. Dalam jenis API ini, klien memanggil fungsi atau prosedur di pelayan, dan pelayan menghantar hasil balasan ke klien.

  3. API WebSocket: Ini adalah pendekatan pembangunan API web moden yang menggunakan objek JSON untuk pertukaran data. API WebSocket menyokong komunikasi dua hala antara aplikasi klien dan pelayan, membolehkan interaksi masa sebenar yang lebih cekap berbanding beberapa jenis API lain.

  4. API REST: Antara Muka Pengaturcaraan Negeri Rekaan ialah jenis API paling popular dan fleksibel yang digunakan di web pada masa kini. Dalam API REST, klien menghantar permintaan ke pelayan dengan data. Pelayan kemudian memproses data ini untuk menjalankan fungsi dalaman dan mengembalikan data hasil kepada klien.

Sumber: AWS Amazon

SXEWBAn~

Hello!